MISSION

MISI
  •  Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
  •  Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
  •  Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
  •  Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling.
  •  Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid
  •  Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.